Rasťo Uličný


Rasťo Uličný
CEO MUW Saatchi-Saatchi

“S Laurinc Studiom pracujeme radi, pretože ich práca baví a robia si ju skutočne poctivo. Od začiatku
až po odovzdanie projektu
to majú pevne v rukách
a výsledok je vždy rovnako výborný.”

Other projects